شنبه 26 خرداد 1403   07:00:53
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 26 خرداد 1403 06:56:58

1396/1/23 چهارشنبه
جهت مشاهده کل خدمات سازمان به همراه شناسه خدمت آنها برروی لینک زیر کلیک کنید.

شناسه خدمات سازمان
 


شناسه خدمت                عنوان خدمت                           بستر ارائه خدمت

10031455000   تدوين استاندارد ملي ومشارکت در استانداردهاي بين المللي         

10031457000   نظارت بر اجرای استاندارد            

1003145710    صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شماره روش اجرایی:R-130-221

...

10031457100    تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تویلد داخل مشمول استاندارد
شماره روش اجرایی:R-130-221

...

10031457100    صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شماره روش اجرایی:R-130-221

...

فرايند ثبت خود اظهاري محصول
شماره روش اجرایی:R-42-218

...

 10031457101ر فرايند صدور گواهينامه ايمني تجهيزات شهربازي
شماره دستورالعمل: D-42-218

...

10031457101     فرايند تاييديه ايمني و کيفيت اسانسور به منظور ارايه به شهرداري ها
شماره دستورالعمل:D-131-131

...

10031457101    فرايند دريافت گواهينامه معيار مصرف انرژي

18051941000    آموزش استانداردسازی    

10031940000    ترویج و فرهنگ سازی استاندارد

.