سه‌شنبه 2 مرداد 1403   17:12:54
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
سه‌شنبه 2 مرداد 1403 14:25:57

متون عمومي

1396/1/23 چهارشنبه
ورود به سامانه  تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir  
 ورود به پايگاه اطلاع رساني مناقصات  به آدرس iets.mporg.ir
ورود به سامانه تداركات الكترونيكي دولت/مناقصه etend.setadiran.ir
ورود به سامانه تداركات الكترونيكي دولت/مزايده  eauc.setadiran.ir

ليست مناقصات (استعلام بها) سال1402 اداره كل استاندارد استان مرکزی
ليست مناقصات (استعلام بها) سال 1401 اداره كل استاندارد استان مرکزی
...........................................................................................................................................................................
تاریخچه مزایدات و مناقصات
جشنواره هنری ترويج فرهنگ استاندارد
ضوابط شرکت در دومين
 
فراخوان وا گذاری مشارکت در فرایند نمونه برداری مشتقات مایع نفت و گاز در گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه-شهرستان ساوه
:فراخوان وا گذاری فرایند بازرسی و نمونه برداری از واحد های تحت پوشش و خدمات نمونه برداری و بررسی اسنادی مرتبط با کالا های گمرکی

آگهی اصلاحیه فراخوان شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده، جهت اجرای بازرسی و نمونه برداری 
از
 واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوشش اداره کل استاندارد استان مرکزی

فراخوان دعوت به همکاری جهت بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تحت پوشش اداره کل استاندارد استان مرکزی
آگهی اصلاحیه فراخوان شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده، جهت اجرای نمونه برداری
از مشتقات مایع نفت و گاز و کالاهای صادرات و وارداتی اظهار شده در گمرکات استان مرکزی

فراخوان دعوت به همکاری جهت نمونه برداری از مشتقات مایع نفت و گاز و کالاهای اظهارشده در گمرکات استان مرکزی
درخواست بازرسی از تجهیزات تفریحی پارك ها و زمین هاي بازي شهر اراك
بيشتر
.