social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
دوشنبه 21 فروردین 1396
فرم هایی که بصورت فایل PDF می باشند، توسط متقاضی پرینت و بصورت دستی پر می شوند. در مورد فایل های با پسوند Doc یا Docx پس از پرکردن محل های مورد نظر درون فایل پرینت شوند. سپس برگه های پر شده در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گیرند.
برای مشاهده نمونه فرم پر شده اینجا کلیک نمایید.
    بسته تحولی
برای مشاهده بسته تحولی سازمان استاندارد اینجا کلیک نمایید.
----------------------------------------------------------------------------------
کارمزدهای خدماتی 1402

برای مشاهده کارمزد خدماتی سال 1402 اینجا کلیک نمایید.
----------------------------------------------------------------------------------
تاييد صلاحيت
دانلود مدارک جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه ها بر اساس روش اجرایی 111/208/ر   كد خدمت 13011456100
- گزارش ممیزی داخلی     
-صورتجلسه بازنگری مدیریت           
-تعهدات آزمایشگاه همکار
-گزارش عملکرد ماهیانه
-فرم ليست سهامداران
- ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار
- سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران                                             >>   انجام فرایند به صورت غیر حضوری
- سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا) 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاييد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده   كد خدمت 13011456102
- دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتها و موسسات مشاور سیستمهای کیفیت
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاييد صلاحيت شركته هاي بازرسي   كد خدمت 13011456101
- دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتهای بازرسی کالا
دریافت اطلاعات مورد نیاز شرکتهای بازرسی خدماتی
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران                                             >>   انجام فرایند به صورت غیر حضوری
( سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا)
    
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دانلود مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه استاندارد     كد خدمت 10031457100
-    
پرسشنامه اطلاعات فنی
-    
فرم درخواست صدور پروانه استاندارد
-     مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه استاندارد
-     مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه استاندارد
-     کاربرگ اظهارنامه انطباق
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شیوه نامه تکمیل فرم اظهارنامه انطباق محصولات دارای پروانه کاربر علامت استاندارد
-    شرايط تمديداعتبار پروانه استاندارد
-( انجام فرآیند بصورت غیر حضوری سامانه تخصصی  نظارت بر اجرای استاندارد ( سینا)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فرایندهای مرتبط با بخش آموزش
-  دریافت فرم
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دانلود مدارک و شرایط لازم برای انتخاب واحد های تولیدی نمونه
-   
فرم درخواست برای شرکت در انتخاب واحد های تولیدی نمونه
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
روش اجرایی نشانه گذاری (اجرایی از تاریخ 1402/08/13)
نمونه لوگوی سازمان استاندارد

 فرم های نشانه گذاری
فرم های نشانه گذاری بر روی فرآورده های غذایی و حلال
فرم های نشانه گذاری بر روی فرآورده های غذایی و حلال (ویرایش مهر 1400)
فرم های نشانه گذاری بر روی فرآورده های فلزی
فرم های نشانه گذاری بر روی فرآورده های غیرفلزی

فرم های نشانه گذاری بر روی فرآورده های مهندسی پزشکی
فرم های نشانه گذاری بر روی فرآورده های خودرو و نیرومحرکه
فرم های نشانه گذاری بر روی فرآورده های شیمی و پتروشیمی
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صادرات و واردات  كد خدمت   10031458100    و   كد خدمت  10031458101
برای دانلود  مدارک صدور مدیران کنترل کیفیت اینجا کلیک نمایید. 
 برای دانلود  مدارک تمدید مدیران کنترل کیفیت اینجا کلیک نمایید.
  برای دانلود  مدارک افزایش دامنه مدیران کنترل کیفیت اینجا کلیک نمایید.
برای دانلود  مدارک کارگروه ماده 7 اینجا کلیک نمایید.
برای دانلود  فرآیند تایید صلاحیت اینجا کلیک نمایید.  
برای دانلود راهنماي کارآموزي کنترل کيفيت اینجا کلیک نمایید.
 برای دانلود جدول مقررات رشته‌های تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت اینجا کلیک نمایید. 
برای دانلود محتوای آزمون مدیران کنترل کیفیت اینجا کلیک نمایید.
برای دانلود آيين نامه مصوب اینجا کلیک نمایید.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاييد صلاحيت شرکتهای آموزشی همكار  كد خدمت 13011456103
-   روش اجرایی صدور؛تمدید ،تعلیق وابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار به شماره ر-143-217
پیوست 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
تاييد صلاحيت کارشناسان استاندارد   كد خدمت 13011456104
-  توضیحات مرتبط با فرایند
  -دریافت فرم درخواست صدور گواهی کارشناس استاندارد
  -دریافت فرم درخواست تمدید گواهی کارشناس استاندارد
   -جدول مقررات رشته های تخصصی
   - تعرفه حق الزحمه   
-زیرپورتال آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران
-سامانه مدیریت یکپارچه آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران
- آموزش الکترونیکی سازمان ملی استاندارد ایران                                      >>   ارائه آموزش مجازی 
------------------------------------------------------------------------------
تدوین استاندارد ملی   كد خدمت 10031455100      
-- امور مرتبط با فرایند تدوین استاندارد
-درخواست تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی
-
فرم درخواست استاندارد کارخانه ای             
-
مدارک مورد نیاز ثبت استاندارد کارخانه ای
-
جستجوگر منابع و موضوعات پیشنهادی تدوین استانداردهای ملی

-سامانه جامع تدوین استاندارد سازی ملی                                                       >>  انجام فرایند به صورت غیر حضوری 
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي  (CODEX, IEC, ISO, OIML) كد خدمت 10011455101
 - مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي
 - آرشيو الكترونيكي مطالعات تطبيقي
- سامانه مشاركت در تدوين استاندارد هاي بين المللي
- مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي                    >>  ارائه خدمت الكترونيكي 
-----------------------------------------------------------------------------------
رسیدگی به شکایات مصرف کننده فرآورده های مشمول مقررات استاندارد ملی
-ثبت شكايت/ اعتراض در خصوص توليد كالاهاي داخلي
-ثبت شكايت/ اعتراض در ساير موارد

-پیگیری شكايت
تلفن رسیدگی به شکایات 209 و 407 (جهت دریافت شکایت از کالای مشمول استاندارد ملی ایران)

سامانه اینترنتی رسیدگی به شکایات سازمان استاندارد                     >>   انجام فرآیند به صورت غیر حضوری
-------------------------------------------------------------------------------------
بازرسی، صدور گواهینامه و تاییدیه آسانسور            كد خدمت 10031457101
-فرم مشخصات فنی آسانسورهای برقی           
-گواهی خوداظهاری تاییدیه اجزا آسانسورهای برقی                                
-فرم یافته های بازرسی - آسانسورهای برقی        
-پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی

سامانه مدیریت  بازرسی آسانسور                                                   >>   انجام فرآیند به صورت غیر حضوری
--------------------------------------------------------------------------------------------------

آزمون و ارزیابی و کالیبراسیون وسایل سنجش

-نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)                     كد خدمت  10031459100
-پلمپ گذاری وسایل توزین سبک (مورد استفاده در داد و ستد عمومی)               كد خدمت   10031459101
-آزمون نازلهای سوخت مایع                                                                    كد خدمت   10031459102
-نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک                                                       كد خدمت    10031459103
 -سامانه اندازه شناسی قانوني                                     >>   ارائه درخواست به صورت غیر حضوری
-سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG
----------------------------------------------------------------------------------------
استانداردسازی وسایل تفریحی (شهربازیها و زمین های بازی مهدکودکها)                  كد خدمت  10031457101
- سامانه نظارت بر وسایل تفریحی                                                       >>   انجام فرآیند به صورت غیر حضوری