social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

پنجشنبه1402/3/4

14:28:2

153

بازدید از واحد های تولید کننده مواد شیمیایی و زیستی خطرناک در مامونیه

به گزارش روابط عمومی اداره استاندارد شهرستان ساوه طی بازدید مشترک نمایندگان اداره استاندارد، نماینده صنعت، معدن و تجارت و پلیس پیشگیری از وقوع جرم ساوه، از واحدهای تولید کننده مواد شیمیایی و زیستی خطرناک شهرستان مامونیه بازدید به عمل آمد.
در این بازدید ضمن بررسی مولفه های ایمنی و فرایند تولید، در خصوص ارتقای ایمنی و بهبود عملکرد در جهت تولیدات ایمن و کنترل شده پیشنهاداتی ارائه گردید.
با توجه به اینکه این تولیدات در طولانی مدت علاوه بر آلودگی های محیطی، سبب افزایش احتمال خطراتی از جمله انفجار و آتش سوزی می شوند، در جریان بازدیدها علاوه بر بررسی تولید و مصرف مواد شیمیایی و زیستی خطرناک، بر محور سلامت زیست محیطی نیز توجه شده است.
لازم به ذکر است، این بازدید ها بصورت مدون و برنامه ریزی شده در تمامی سطح استان مرکزی اجرا خواهد شد.

تصاویر