social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

پنجشنبه1402/3/4

16:28:5

116

الزام حضورمدیرعامل شرکت پتروشیمی شازندبرای ارائه توضیحات

در بیست و دومین کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان مرکزی، دبیر کمیسیون، نماینده اتاق اصناف ایران استان، رئیس اتاق تعاون استان و دیگر اعضا برگزار شد، عدم دریافت پروانه استاندارد جهت فرآورده بنزین تولید شده در شرکت پتروشیمی شازند اراک مورد بررسی قرار گرفت.
معاون مدیرعامل و مدیرمجتمع پتروشیمی شازند در این جلسه حضور یافته و توضیحاتی را ارائه نمودند.
 در ادامه، قاضی کمیسیون به علت عدم کفایت توضیحات مدیرمجتمع، ضمن تذکرشفاهی بر الزام حضورمدیرعامل، رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد.
لازم به ذکر است، با توجه به این که بنزین مشمول استاندارد اجباری می باشد، لذا جهت تولید این فرآورده به منظور سوخت خودروهای با موتور درونسوز، شرکت تولید کننده حتما باید نسبت به اخذ پروانه استاندارد اقدام نماید.